Згура-М

Згура-МПредставяне на фирма „Згура-М“ и нейният международен проект „H-CARE”

Фирма „Згура-М“ е консултантска компания, специализирана в разработването и внедряването на иновации в професионалното образование и обучение. Нашите дейности подпомагат специалистите като им предоставят възможности за придобиване на нови умения за работа с клиенти и ефективно и атрактивно продуктово позициониране на нови стоки и услуги в специфични пазарни сегменти като търговия с хранителни добавки, търговия с медицински изделия за домашна употреба и продажба на помощни технически средства за хора с увреждания. Фирма „Згура-М“ работи също за ефективна промоция на здравето и насърчаване на здравословния и активен начин на живот. В допълнение, екипът ни изпълнява международни проекти, които целят да въведат в националното законодателство нови професии и специалности, които са търсени на пазара на труда, но все още не съществуват в националния списък на професиите и длъжностите в България. Една от най-новите ни инициативи е свързана с внедряването на две нови професии, а именно: „Консултант – продажби на хранителни добавки“ и „Консултант – продажби на помощни технически средства за хора с увреждания“.

Според разработения профил, консултантът, специализиран в продажбите на хранителни добавки, е необходимо да познава видовете добавки, да разпознава рисковите ситуации в процеса на работа и да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и изискванията за опазване на околната среда. Според разработения профил, консултантът, специализиран в продажбите на помощни технически средства за хора с увреждания предлага медицински изделия за домашна употреба и помощни технологии в съответствие с нуждите на клиента, като му предоставя актуална информация за безопасната им експлоатация и употреба, в зависимост от уврежданията, за които са предназначени.

Двете нови професии се създават в рамките на международен проект, финансиран от програмата Еразъм+, който се осъществява едновременно в България, Румъния, Турция, Австрия и Белгия, където такива професии също не съществуват до момента. Наред с регламентирането на професионалния профил на бъдещите специалисти, в рамките на проекта H-CARE се разработва и програма за професионално обучение, предназначена за дистанционно учене. Тя включва следните обучителни модули:

– М1: Въведение в системата на Здравеопазването и съвети за промоция на здравето

– М2: Европейска и национална законодателна рамка

– М3: Търговия с медицински изделия и технически помощни средства

– М4: Търговия с хранителни добавки

– М5: Комуникация и работа с клиенти с увреждания

– М6: Управление на продажбите

– М7: Предприемачество

– М8: Електронна търговия

– М9: Стажове

След преминаване през съдържанието на обучителните модули участниците ще положат заключителен оценъчен тест. Успешно положилите теста ще получат Сертификат за участие в курс за професионално обучение в новите професии“.

Формата на учене е дистанционна, чрез спецално разработена интерактивна платформа, която включва освен обучителното съдържание и още видеа, упражнения, тестове за самооценка и проверка на придобитите знания, както и възможности за обмяна на опит с експерти от други страни. След преминаване през обучението, участниците ще могат да отговарят компетентно на клиентски запитвания, ще познават спецификата на търговията със специфични продукти, каквито са хранителните добавки и помощните технически средства и не на последно място, ще могат да консултират потребителите за потенциалните рискове и безопасното съхранение на продуктите.

За повече информация, моля посетете интернет страницата на проекта: http://healthcaresales.eu/?lang=bg

Ако искате да научите повече за дейностите на фирма „Згура-М“, моля посетете нашата интернет страница: http://www.zgura-m.eu/

Згура-М

Повече за Бени от Здравей

Здравей! ;) Казвам се Бени и съм основател на сайта и проекта Здравей! Специално за теб създадох място, на което да намираш и научаваш всичко важно за теб и твоето здраве! Идеята ми е да ти предоставя лесно достъпна информация на различни теми свързани със здравето, било то психическо, физическо или духовно, да ти предложа различни безплатни детокс програми, много вкусни рецепти, общество от съмишленици и разбира се много цвят, свежест, усмивки и позитивно настроение! ;) Пожелавам ти едно приятно и незабравимо приключение със Здравей! Ние сме твоят най-добър приятел по пътя към Здравето! Успех и смело напред! Бени
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *