Как да контролираме мислите си

 

Възможно е да променим характера на мисленето, като си създадем навика да го контролираме

Няма причина да оставяме ума си да скита свободно във всякакви области и да се занимава с всевъзможни мисли. Над мисълта трябва да господства егото, силата на волята или онова, което наричаме истинското си „аз“. С малко повече усилия можем да владеем и съсредоточаваме мисълта така, както си желаем.

Вниманието, следователно, под контрола на волята и ръководено от разума на висшия разсъдък, може да вкара в ред ума и мисълта така, че те да се занимават с по-висши идеали, докато възвишеното мислене стане навик. Тогава низшите идеали и мисли ще напуснат съзнанието и умът ще остане да обитава във по-висша сфера. Това е само въпрос на дисциплина.

Как да контролираме мислите сиМного и различни са средствата, посочвани от разни автори, за постигане на желаното господство над мисълта, но като ги сравним, ще открием, че във всички тези средства има едно общо нещо, което е твърде просто и практично. По-сложните формули и мистицизъм може да бъдат оставени на онези, които намират удоволствие при провеждането на такива упражнения. Това средство е концентрацията (съсредоточаване на мисълта) и медитацията (размишлението). Да съсредоточи човек мисълта си в набелязаната цел, да види с духовния си поглед плода на усилието си, като че ли той вече е узрял, значи да се свърже с всичко, което ни идва на помощ, значи да падат една след друга пречките и онова, което ни е изглеждало някога извънредно трудно, сега да изглежда ясно и дори просто. Най-важното е да не изпускаме от съзнанието си целта, да не позволяваме на вниманието ни да се отклонява и духовния ни поглед да се замъглява.

„Един добър урок, който може да се прилага от всички — казва В. Дж. Колвил — е да се уедини човек в тишината и там мислено да изпълни предначертаното, като напрегне цялата си способност за вникване в бъдещето. Трябва да си представи, че е заел мястото, което толкова много желае и е започнал работата, към която храни такава голяма любов. Малко по-голяма настойчивост при това упражнение скоро ще освободи интелекта от загриженост и постепенно ще го накара да разбере как ще постигне непостижимото по друг начин. В цял сват никой не може да замести работата и следователно никой не бива да си въобразява, че ще му препоръчаме бездейно мечтателно размишление. Размишлението трябва да се последва от дела. То не ни освобождава от нуждата да правим усилия, а е средство, чрез което ни се разкрива какви усилия трябва да положим и как да направим това“.

Атмосферата около нас е продукт на мисълта. Мисълта я прави такава, каквато е и само мисълта може да я промени, когато пожелае. „Всеобщо е признато, че атмосферата, която е напоена със силна индивидуалност, е продукт на невидимо излъчване на мисълта, насочена към някаква идея. Вашата атмосфера, бидейки продукт на мисълта ви, трябва да получи пълната си сила и власт чрез творческата енергия, която й дава живот“.

Нашето предложение относно контрола, следователно, се свежда до следното: „Ако знаем, че сме господари на нашия душевен мир, знаем, че ще контролираме и нашите мисли и така ще създадем нашата атмосфера. Ако в тишината ежедневно се държим пасивно, готови да получим онова, което желаем най-много, ние отваряме пътя за създаване на търсената атмосфера. Човек трябва да започва тези сеанси колкото може по-пасивно и преди всичко да е свободен от всякакво съмнение. За мнозина ще бъде мъчно да се научат как де се държат пасивно. Прекараните по този начин минути ще ви помогнат много повече да стигнете до целта, отколкото всичко друго, което можете да направите.“

Като говори нарочно за средствата, чрез които може да се владее мисълта, за полза на тялото, Чарлз Броди Патерсон казва: „Нека държим ума си чист и бистър и нека го изпълваме със здрави мисли за живота и храним добри чувства към другите. Да не се боим от нищо, да стигнем до съзнанието, че сме единни с универсалната сила — тази сила, която може да задоволи всяка наша нужда, че здравето, силата и щастието са нашият духовен живот. Ако приемем това душевно състояние и се държим здраво за него, тялото твърде скоро ще прояви здраве и сила.“

При светлината на тези напътствия от онези, които са ги извлекли от собствения си опит и от опита на другите, не изглежда твърде трудно за човека да подобри живота си до голяма степен, като допуска в мисълта си възвишеното и не допуска до нея никого.

Ако се заобиколите с положителна атмосфера, т.е. ако държите далеч от ума си всички отрицателни мисли, (всички разрушители, всички мисли, които навяват болести, нещастия и несполуки) и допускате в съзнанието си само мисли, които създават, творят, вие твърде скоро ще промените естеството на целия си ум и той не само ще прогонва неприятелите на успеха ви, но и няма да им позволявате да нахлуват в съзнанието ви, когато се опитват да направят това. Ще съхранявате само благородни думи и мисли — тези, които вдъхват вяра, носят светлина и красота, вдъхновяват и облагородяват.

Насърчително е също това, че мислители и изследователи са проследили началото на враговете на нашите мисли до техния източник и така са намалили броя им

Как да контролираме мислите си„Не е необходимо да се вплетете в борба с малката армия от по-дребни страсти“, казва Хорас Флечър, „ако съсредоточите усилията си срещу гнева и ядосването, защото дребните страсти са техни деца. Застанете срещу тях здраво и те заедно с децата си ще отлетят“. Флечър подчертава, че гневът и ядосването са особен вид страх. Аткинсон казва същото: „Ядосването е дете на страха и твърде много прилича на родителя си. Отнасяйте се към семейството на страха така, както бихте се отнасяли и към всеки друг опасен враг — унищожете го преди да е имал време да създаде потомство.“ И така, веднъж добили силата да съсредоточаваме мисълта си, трябва да си създадем абсолютна смелост и доверие, които се съпровождат с добро настроение и работоспособност и като сигурен резултат се явяват щастието и успехът.

Следните правила в „Силата на волята“ от Франк Хадок са практични и могат да послужат като заключение на тази глава:

Решително, непрестанно и разумно поддържайте на нужната висота духовните си стремежи чрез постоянно трениране на силна воля към висшите реалности, каквито са положителните и възвишени цели, благородните идеи, здравето, мирът, истината, успехът, алтруизмът, най-хубавата литература, изкуството, науката, най-благородните социални движения и институции на времето и истинската религия.

„В контакта с другите хора се стремете в личния ви душевен живот да цари постоянен мир. Нека той бъде така пълен, че да не издава усилията ви за неговото постигане чрез постъпки, които ще бъдат доловени от подсъзнанието на околните като студенина или скрита враждебност.“

Избягвайте всякакви дразнения!

Не проявявайте антагонизъм!

Не давайте повод на другите да долавят нещо, което се заражда в мисълта ви, с цел да нарани техните чувства. Прогонете от себе си всички чувства на презрение и подигравки, не позволявайте на никакви трептения от гняв или раздразнение да нахлуват във вашия душевен живот!

Прогонвайте напълно всякакви мисли за опасение от хора, с които имате работа.

Поддържайте лична атмосфера, която е наситена с динамичната сила на оптимистичното очакване (очакването да се случи нещо хубаво).

В БЪДЕЩИЯ ЧОВЕК ЩЕ ВЛАСТВА БОЖЕСТВЕНОТО

Всички мистерии се разкриват, като постигнем единение с Благословения и тогава ние започваме да разбираме всичко. Много мъдри мъже скоро ще ходят по земята. Мъдростта и свободата са целите в тази ВЕЛИКА ЕПОХА НА СВЕТЛИНАТА. Много хора ще бъдат благословени с дара на мъдростта. Този, който вижда Бог във всичко, чувства блаженото вибриране на БЕЗКРАЙНОТО ПРИСЪСТВИЕ, което не може да Бъде описано. Колко красива е Вселената за този, който се е слял с Бога и който знае БОЖЕСТВЕНИЯ ПЛАН.

– Блаженият пророк

Уравновесеният, правилно развит ум, който има чувство на пълна сигурност и непоклатима вяра във Великия Създател, трябва да бъде източник на радост, щастие и удовлетворение.

Как да контролираме мислите сиЧувството за несигурност и безпокойство, отсъствието на вяра и равновесие в живота е съдбоносно за големия успех. За да се освободим от неизвестностите, трябва да проникнем дълбоко в естеството на нещата. Трябва дълбоко да вярваме в истината на битието и да изпитваме непоколебима вяра, че сме част от Великия ум, който създава и управлява цялата Вселена. Съществува някакво чувство на сигурност, на пълна безопасност, когато знаем, че нищо не може да ни отклони от нашия път, че никакво нещастие по суша или море, никаква болест или злополука не може да прекъсне връзката между нас и тази могъща сила. След като сме придобили тази сигурност, страхът бяга, неизвестността и загрижеността си отиват и всички чувства работят в пълно съгласие. Когато знаем, че нищо не може да ни лиши от рожденото ни право, че нищо не може да помрачи истинското ни постижение, че всяка правилна стъпка трябва да ни води към крайната победа, че всяко справедливо дело, всеки зародиш на доброта ще даде най-после цвят и плод. Ние можем спокойно да постигнем най-възвишеното, което е по възможностите на човека.

Има нещо в самото съзнание, което ни казва, че не сме просто произведение на случая. Чувстваме, че някъде има нещо сигурно, че страхът, загрижеността и несигурността не са задължително част от живота ни. Вътре в нас има инстинкт, който ни казва, че сме неразделни от общия велик ум, че сме едно цяло с него, негово отражение, че сме създадени по негово подобие и че нашата крайна цел не може да е в противоречие с неговата крайна цел. Ние инстинктивно чувстваме, че трябва да има единство и че най-добрия начин да го намерим е да се уповаваме на тази велика сила. Сляпата вяра ще ни помогне много повече, отколкото разсъжденията и ще ни доведе много по-близо до това съвършенство.

Следните редове от Ела Хуилър Уилкокс ни призовават към такава проява на вяра:

„Вярвай в собствените си неизчерпаеми сили така, както вярваш в Бога. Душата ти е просто един дъх от него. Ти не подозираш какви сили са скрити в теб — огромни и неизмерими като океан. Мълчаливата ти мисъл може да се носи към диамантени пещери, иди ги търси, но на копнежите ти, които ще бъдат благоприятни ветрове, нека волята ти да бъде пътеводител.

Никой няма да постави граница на силата ти. Ще спечелиш победи, каквито никой досега не е спечелил, ако вярваш в Твореца и в себе си. Най-после някой ще стъпи на ония върхове, където никой досега не е бил — защо да не бъдеш ти пръв там? Върви напред и напред, от победа към победа!“

Когато веднъж се докоснем до силата, когато веднъж почувстваме радостта от великата централна сила, която идва от сърцето на истината, на битието, ние вече няма да се съмняваме, няма да се колебаем вече, няма да се задоволяваме с повърхностното, временното, материалното. Когато веднъж душата вкуси от храната, с която е закърмена, когато почувства ритъма на безконечното сърце, тя няма вече да бъде доволна да пълзи.

Когато човек осъзнае своя божествен произход, когато види, че е част от вечното начало, което е. самата същност на действителността, нищо не може да наруши неговото физическо или умствено равновесие. Той е в центъра на вечната истина, обладан от безгранично спокойствие срещу страха или грижите, или ядовете, или злополуките, защото съзнава, че той самият е началото, част от вечната истина. Вярата, че е в досег със силата, която поддържа Вселената, че нищо не може да го откъсне от това божествено присъствие, създава чувството на сигурност и мир. Когато се събуди сутрин, опреснен и подмладен, той чувства, че е бил в досег с божественото, което го е създало, че е преминал прага на съзнанието и е бил в присъствието на безконечна сила, на безконечен живот, че е бил създаден отново и когато е уморен, печален и неспокоен, заради това така много копнее да се върне към това божествено присъствие, да бъде създаден отново, да утоли жаждата си при великия източник на живота.

Човек никога няма да достигне до върха на развитието си, докато не разбере, че неговият дух е също така невредим и неразрушим, както законите на математиката. Представете си, че всички математически книги в света бъдат унищожени от огън, но две и две пак ще прави четири. Математическият принцип няма да бъде с нищо засегнат. Така и човек, когато стане господар на себе си, няма да бъде ни най-малко смущаван от каквото и да е, което може да му се случи. Той ще поддържа своето равновесие, своя душевен мир при всякакви нещастия, без да трепне. Създателят не е направил грешка, неговото най-висше създание не е оставено на милостта на съдбата или случая.

Когато човек схване напълно своя божествен произход, почвата под краката му няма да бъде подкопавана, нито душевният му мир ще бъде нарушаван от разни неприятни случки. Това ще се отнася за онези, които не са станали господари на себе си, които не са научили тайната за властта над себе си.

„Най-голямата проява на власт е да си спокоен“

– Савави Вивеканади.

„Лесно е да си бърз. Отпусни юздите и конете ще полетят надолу. Всеки може да стори това. Силен е обаче онзи, който може да спре бягащите коне. Кое изисква по-голяма сила — да ги пуснеш или да ги задържиш? Спокойният човек не е безчувствен човек. Не бива да вземате спокойствието за безчувствие или леност. Бързината е проява на по-низша сила, спокойствието — на по-висша.“

Какво значение имат паниките или пожарите или паричните загуби за уравновесения човек, създаден от Бога?

Как да контролираме мислите сиПредставете си, че загубя имуществото си, че корабите ми, магазините ми, къщите ми изгорят. Та какво от това — какво значение има това за мен? Вярно е , че това може да ми създаде известни затруднения и може да намали временно властта ми, но не мога да повярвам, че един премъдър Създател ме е оставил на милостта на някоя паника, на някой пожар или нещо подобно. Някои хора така могат да бъдат обхванати от мисли за здраве, хармония, радост и мир, така че никакви нещастия, печални случки и лоши настроения не могат да ги засегнат. Аз не вярвам, че бъдещият човек, човекът на най-висшата цивилизация, ще бъде засяган от някакъв пожар, който е разрушил имуществото му повече, отколкото законите на хармонията биха били засегнати от пожар, който е унищожил всички музикални инструменти на света.

Бъдещият човек ще бъде такъв господар на мислите си, че ще може да превърне себе си в силен магнит за привличане само на онези неща, които ще увеличат благосъстоянието и ще ускорят щастието му. Той ще може да поддържа в съвършена хармония тялото си, като съхранява само здравословна мисъл и изключва всяка болезнена мисъл.

Бъдещият човек ще бъде постоянно радостен, защото ще се занимава само с мисли, които предизвикват щастие. Няма да позволява на облаците от грижи и ядове, от меланхолия или завист да помрачават ума му. Той никога няма да тъжи, вечно ще се радва.

Бъдещият човек няма да позволява на мисли, които са наситени с песимизъм, болести, нещастия, дисхармония да завладяват ума му и да го тровят, както няма да позволява на отровни лекарства да влизат в стомаха му. Той ще може да си избира мислите по отношение на качество и количество така, както може да избира гостите, които посещават дома му. Ще допуска само ония, за чието влияние той копнее и ще изключва враждебните мисли.

Бъдещият човек няма да има в речника си думата „не мога“, защото няма да има никакво съмнение в ума си. Той няма да знае какво е страх, който сега е най-големият враг на човечеството, защото няма да съхранява в ума си мисълта за страх, която всъщност е последица от чувството за неспособност или невъзможност да се справи със случайностите, които може да възникнат.

Бъдещият човек ще има винаги успех, защото няма да позволява на мисли за бедност, за оскъдност да влизат в ума му. Мислите му ще бъдат винаги насочени към благосъстояние и изобилие.

Бъдещият човек ще живее сред атмосфера на любов и радост, защото той самият винаги ще чувства и изразява любов и радост. Ще бъде здрав, защото душата, умът и тялото ще бъдат в оная хармония, която е в основата на пълното здраве.

Нищо ли не означава за някого да се издига мислено и да бъде господар вместо пълзящ роб? Такова положение заслужава най-големите усилия. Какво може да означава това за човека, е твърде красиво изразено от Ралф Валд Трайн в следните редове:

„С това съзнание и разбиране човек изведнъж идва в досег с Вселената. Той чувства силата и възторга на универсалния живот. Напуска местенцето в малката си градинка и се смесва с огромната Вселена. И малките неприятности, изпитания и трудности в живота, които днес го безпокоят, изчезват сами поради това, че са незначителни. Интуициите стават все по-будни и по-будни и непогрешими в своето ръководство. Все повече и повече се увеличава властта на интелигентните хора, така че никаква неприятност не може да дойде от този източник, все повече и повече нараства силата на проникване в бъдещето, така че все по-вярна и по-вярна става старата поговорка, че бъдещите събития хвърлят сянката си по-рано. С време здравето измества болестта и свързаното с нея страдание, защото всяка болест и свързаното с нея страдание е просто последствие и нарушение на закона, без значение дали е волно или неволно. Появява се духовна сила, която чрез предаване е способна да лекува други, също както в дните „во време оно“. Тялото става не така тежко и голямо, по-нежно по устройство и вид, така че служи много по-добре и се отзовава с по-голяма готовност на по-висшите подбуди на душата. С време и самата материя се отзовава на действието на тези висши сили и много неща, които ние наричаме свръхестествени или чудни, поради ограничения си поглед, стават нормални, естествени, всекидневни.“

Човек, който насочва мислите и живота си нагоре, ще намира, че при всяко затруднение силата на природата и на хората ще му се притичат на помощ според закона. „Ще се дава на онзи, които има“. И тъй като подобното ражда подобно, колкото повече мисли за успех, за щастие, за благоволение има човек, толкова по-голяма ще бъде притегателната му сила за подобни неща. Така „всички хубави качества ще нарастват“ и той ще стане „съвършен, както е съвършен небесният отец“.

Из „Човекът господар на мислите и чувствата си“, Орисън Сует Марден

Как да контролираме мислите си

Повече за Стояна Кирова

Стояна е автор и управител на холистичната платформа iamhouse.bg. Маркетинг и PR специалист с богат опит в медиите и рекламата. Има обширни интереси и знания в сферата на холистичния начин на живот, а най-голямата й цел е да прави от всеки ден най-добрия и да вдъхновява всеки, който иска да живее живота на мечтите си - да го направи :)
Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *